Välkommen!

Armanis Mr O´Mally KWD 61

2013                                                       2014
Bjärsjölagård                                      Riksutställningen Skara                    

Guld och klassvinnare                           Guld och klassvinnare
Sec D Seniorchampion
Sec D Champion
BIS Ridden Champion

Riksutställningen Björbäck
Guld och klassvinnare
BIS Ridden Champion